تبلیغات
تحقیقات و مقاله های ویژه معلمان - راهنمای تدریس علوم سوم ابتدایی

تحقیقات و مقاله های ویژه معلمان

خوشبختی ما : تجربه از دیـروز، استفاده از امـروز، امیـد به فـردا

 

راهنمای تدریس علوم سوم ابتدایی

 

نوع مطلب :راهنمای تدریس علوم سوم ابتدایی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم استان اردبیل شهرستان پارس آباد

روش تدریس علوم سوم ابتدایی
درس اول: نیازهای جانوران
درس دوم: جانوران مهره دار
درس سوم: گوناگونی گیاهان

درس چهارم: گرما و مواد 1

درس پنجم: گرما  مواد 2

درس ششم: انرژی چیست؟

درس هفتم: منابع انرژی

درس هشتم: آب در روی زمین

درس نهم: دریاها

درس دهم: اندام های حرکتی
درس یازدهم: دستگاه گوارش
درس دوازدهم: گوارش سالم

منبع: كتاب معلم (راهنمای تدریس) علوم تجربی سوم دبستان ،
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول 1381